Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RilineHľadať

riline@riline.sk +421 911 383 957 Štiavnická cesta 5140, 034 01 Ružomberok

Referencie

 

                                                       

                                                         REFERENCIE :


Rok 2001:


MÚ Ružomberok Oprava chodníka ul. Brezová
MÚ Rbk Ihrisko pre strret-ball ul. Sladkého
MÚ Rbk Oprava chodníka ul. Dončová
MÚ Rbk Oprava ul. Majere
MÚ Rbk Oprava ul. SNP
MÚ Rbk Úprava autobusového nástupišťa
MÚ Rbk Oprava chodníka I. Houdeka
MÚ Rbk Parkovisko ul. Poľná
MÚ Rbk Chodní k Malé Tatry
MÚ Rbk Schody Klačno
MÚ Rbk Cyklot. Chodník
MÚ Rbk Oprava ul. Skalná
MÚ Rbk Povrch. Úpravy po plyne
MÚ Rbk Úprava autobus. Nástupišťa II. etapa
MÚ Rbk Ihrisko ul. Silbigera
SCP, a.s. Rbk Oprava cesty
SCP, a.s. Rbk Asfalt. úprava koľajiska
SCP, a.s Rbk Asfalt. úprava v SCP
SCP, a.s. Rbk Oprava koľajiska
OFZ, Istebné Oprava komunikácie
LOSS, Rbk Oprava komunikácie
Pozemné Staviteľstvo, ZA Asfaltová úprava MK

Rok 2002:

MÚ Ružomberok Úprava križovatky SNP a Biela Púť
MÚ Ružomberok Oprava ul. Zelená
MÚ Ružomberok Oprava ul. Potočná
MÚ Ružomberok Oprava ul. Malé Domky
MÚ Ružomberok Povrchové úpravy nad štadiónom
MÚ Ružomberok Spojovacie chodníky Klačno II. etapa
MÚ Ružomberok Pešia zóna ul Madačovej
MÚ Ružomberok Oprava ul. J. Sladkého
MÚ Ružomberok Cykloturist. Chodník Biely Potok
OÚ Nesluša Asfalt.úprava MK a príprava podkladov
OÚ Istebné Asfalt. úprava MK v sídlisku obce Istebné
OÚ Oravský Podzámok Zámková dlažba pre zdravotné stredisko
OÚ Horný Vadičov Asfaltová úprava MK Lužiná – Rolia
MÚ Dolný Kubín Oprava chodníka pri Bytovke
Váhostav - Sk, Žilina Sklad kotúčov PS 18 – SCP Ružomberok

Rok 2003:

MONDI, SCP Ružomberok Asfaltová úprava plôch v závode SCP
MONDI, SCP Ružomberok Oprava komunikácie v SCP,
VÁHOSTAV-SK, Žilina Rekonštrukcia PULP MILL- pec na vápno SO 8
VÁHOSTAV-
SK, Žilina Rekonštrukcia PULP MILL – objazdná komunikácia SO 81
VÁHOSTAV-SK, Žilina Rekonštrukcia PULP MILL – Drevosklad SO 83 I. etapa
VÁHOSTAV-SK, Žilina Úprava parkoviska a oplotenia pri vstupe č. 2
MÚ Rajecké Teplice Asfalt. verejného priestranstva v meste + asfaltovanie detského ihriska v časti Paluvsie
OÚ Stankovany Oprava ul. Hrušková
OÚ Radoľa Opravy rýh a výtlkov na miestnej komun. v obci Radoľa
OŹ Radoľa Asfalt. úprava MK so štrkovým podložím výšková úprava šupákov a šachiet
OÚ Istebné Oprava MK po výkope vodovodu upadnutých miest
OÚ Istebné MK Istebné Hliny
MÚ Ružomberok Oprava ihriska ul. Panská
MÚ Ružomberok Prístupová komunikácia k ZŠ Bystrická cesta
MÚ Ružomberok Odstavný pruh na ul. Makovického
MÚ Ružomberok Oprava ul. Pri Váhu
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Košeca
SPP, Žilina - Kľakovská Dolina
SPP, Žilina - Lednické Rovné
SPP, Žilina - Považská Bystrica – Orlové
SPP, Žilina - Považská Bystrica – SNP
SPP, Žilina - ul. Nábrežná Liptovský Mikuláš
SPP, Žilina - ul. Bernoláková, Lipt. Mikuláš
SPP, Žilina - Podtatranská, Lipt. Mikuláš
SPP. Žilina - Rajecká Lesná
SPP, Žilina - Lietavská Lúčka


Rok 2004: 

SPP, Žilina - Párnica – Žaškov
SPP, Žilina - Liptovský Mikuláš ul. 1. Mája
SPP, Žilina - Liptovský Mikuláš ul. Podtatranská
SPP, Žilina - Dolný Kubín ul. Záskalie
SPP, Žilina - Rajecké Teplice
SPP, Žilina - Predmier
SPP, Žilina - Dolný Hričov
SPP, Žilina - Raková – Turzovka
SPP, Žilina - Rosinky
SPP, Žilina - Horná Ves – Radobica
SPP, Žilina - Kľakovská Dolina
SPP, Žilina - Martin Stred
SPP, Žilina - Nová Baňa
SPP, Žilina - Hliník nad Hronom
SPP, Žilina - Žiar nad Hronom
SPP, Žilina - Kremnica
MÚ Ružomberok Dostavba promenády ul. Madačová - Mostová
MÚ Ružomberok Oprava spevnenie plôch ul. Nábrežie M.R. Štefánika
MÚ Ružomberok Hrabovská cesta – oprava asfalt. krytu
MÚ Ružomberok Prestavba ul. Za dráhou
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia ul. Štiavnická
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia ul. Gem.M.Veselá
OÚ Istebné MK Istebné Hliny
OÚ Liptovské Sliače Asfalt. úprava MK a príprava podkladu a križovatky v obci
MÚ Rajecké Teplice Asfaltová úprava komunikácií cintorína Poluvsie + Veterná ul.
MÚ Dolný Kubín Stavebné úpravy chodníkov ul. Radlinského zo zámkovej dlažby vDolnom Kubíne
MÚ Dolný Kubín Rekonštrukcia – oprava MK na ul. Sládkovičová v Dolnom Kubíne
MÚ Dolný Kubín Oprava chodníkov pri bytovke
VÁHOSTAV-SK Termálne kúpalisko Aguapark TATRALANDIA, Lipt. Mikuláš
VÁHOSTAV-SK Rekonštrukcia MK – Štubnianska, Holeša
MONDI SCP, Ružomberok Oprava vozovky medzi halami 6 PS + nový sklad v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Oprava vozovky po výstavbe 7 PS, 8 PS a drevosklad v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Pulp Mill komunikácie a spevnené plochy 2 etapa
MONDI SCP, Ružomberok Oprava cestných komunikácií a železničných priecestí v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Asfalt. úprava plochy v areáli SCP
MONDI SCP, Ružomberok Oprava cest. Komunikácií v SCP

Rok 2005:

MONDI SCP, Ružomberok Asfalt. úprava plochy v areáli SCP
MONDI SCP, Ružomberok Oprava cestnej komunikácií v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Oprava cestných komunikácií v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Úprava plôch v SCP
MONDI SCP, Ružomberok Oprava komunikácií pri PM 6 v SCP
OÚ Chlebnice Výstavba ihriska v obci Chlebnice a oprava MK v intraviláne obce Chlebnice
OÚ Chlebnice Položenie asfaltových vrstiev na príjazdovej ceste k OÚ
GRENSTAV Prístupová cesta do areálu firmy SCHAFSTALL, L. Mikuláš
OU Liptovské Sliače Asfaltová úprava MK v obci
MÚ Rajec Rekonštrukcia ul. Nábrežná Rajec
MÚ Ružomberok Terénne úpravy Raveň Ružomberok
MÚ Ružomberok Chodník K. Sidora a Jelence Ružomberok
MÚ Ružomberok Úprava okolia Baničné II. etapa Ružomberok
MÚ Ružomberok Parkovacie plochy ul. Š. Moyzesa Ružomberok
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia komunikácií ul. Textilná Ružomberok
MÚ Ružomberok Spojovacie chodníky Plavisko Ružomberok
MÚ Ružomberok Úprava zel. Pásov K. Sidora Ružomberok
MÚ Ružomberok Severná ul. Mostová Ružomberok
MÚ Ružomberok Asfaltovanie parkoviska ul. Zarevúca Ružomberok
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Žilina – Bánová
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Žilina – Bánová št. cesta
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Malá Čierna MK
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Veľká Čierna MK
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Veľká Čierna št. cesta
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode Dolný Kubín MK
SPP, Žilina Rekonštrukcia po plynovode ul. 1. Mája, LM

Rok 2006:

WIENERBERGER, Ružomberok Oprava železničného priecestia v areáli Tehelne
MONDI BP, SCP Ružomberok Oprava výtlkov vozoviek
RRP VÚ, Žilina Rekonštrukcia asfalt. povrchu žel. priecestie v Martine
OUTULNÝ s.r.o., Bratislava Martin - Sučany, skladový areál firmy Hranipex a.s.
SHAFSTALL Plocha v areáli
ODS – Dopravné stavby Ostrava Carrefour – Žilina – živičná úprava betón. Vozovky
BCI, Žilina Supermarket TESCO Tvrdošín – asfaltovanie
Pozemné staviteľstvo a.s., Žilina Príjazdová komunikácia OD Lidl, Dolný Kubín
Váhostav, Žilina Rekonštrukcia MK – Štubnianska Holeška
ALUSTAV Nájazdové plochy pre kamiónovú dopravu
ČS – NATURAL , Ružomberok Asfaltový koberec – Kraľovany
Prefa Sučany a.s. Oprava asfaltových vozoviek do lomu štrkovne
BCI – Žilina Asfaltová úprava príjazdovej cesty a parkoviska hotel SAMIT
PROFIT INDUSTRY, Martin Asfaltová úprava čerpacej stanice v T. Tepliciach
EKOSTAV Slovakia Obytný súbor DONOVALY
Pozemné staviteľstvo, Žilina LIDL Banská Bystrica
MÚ Turčianske Teplice Miestna komunikácia v Diviakoch
MU Dolný Kubín Rekonštrukcia MK ul. E. Hroboňovej v Dolnom Kubíne
MU Dolný Kubín Rekonštrukcia MK ul. Aleja Slobody II – I. etapa
MÚ Dolný Kubín Malá okružná križovatka – Alej Slobody
OU Lietava Asfaltová úprava MK a ihriska v obci
OU Horný Vadičov Oprava miestnych komunikácií
OU Liptovská Štiavnica Oprava miestnych komunikácií v obci
OU Kotrčinná Lúčka Zhotovenie živičného krytu vozovky
OU Sučany Príjazdová komunikácia ku bytovkám v obci Sučany
OU Sučany Obslužná komunikácia – obecná cesta pre priemyselnú zónu Sučany
OU Pribiš Oprava miestnych komunikácií v obci
OU Dlhá nad Oravou Asfaltová úprava v obci
OU Vlachy Asfaltová úprava v obci
OU Ľubochňa Asfaltová úprava MK okolo rieky poniže kostola
OU Oravská Poruba Miestna komunikácia + vyspravenie cesty
OU Lúčky Oprava miestnej komunikácie v obci
OU Hubová Asfaltová úprava miestnej komunikácie
OU Chlebnice Výstavba ihriska, vyspravenie výtlkov vozovky
OU Liptovská Osada Zhotovenie cesty ku ihrisku základnej školy
OU Liptovské Sliače Zhotovenie príjazdovej komunikácie
OU Dražkovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
MU Ružomberok Terénne úpravy Raveň biely Potok II. etapa 52.037,60 Sk
MU Ružomberok Rekonštrukcia ciest Malé Tatry
MÚ Ružomberok Oprava cesty k MŚ Hrboltová
MÚ Ružomberok Parkoviská na sídlisku Veľký Polík
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia cesty Pod Vŕškom
MÚ Ružomberok Oprava chodníka Plavisko
MU Ružomberok Pešia zóna ul. Bernoláka II. etapa
MÚ Ružomberok Parkovisko za blokom D Roveň
MÚ Ružomberok Spojovací chodník pri bloku D Roveň
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia chodníka Zarevúca

Rok 2007:

MÚ Ružomberok Rekonštrukcia ul. Šlnečnej
MÚ Ružomberok Obslužná komunikácia ul. Tatranská cesta
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia chodníka a komunikácie ul. Dončová
MÚ Ružomberok Oprava priestoru pred A – čkom Baničné
MÚ Ružomberok Detské ihrisko pri T – 18 CVČ Elán
MÚ Ružomberok Pešia zóna ul. Podhora – I. etapa
MÚ Ružomberok Oprava cesty ul. Jánošíková
MÚ Ružomberok Oprava ul. Ku Ihrisku
MÚ Ružomberok Oprava cesty Račkov
MÚ Ružomberok Chodníky ul. Medveckého a Š.N.Hýroša
MÚ Ružomberok Rozšírenie Urnového hája
MÚ Ružomberok Chodník ul. Sládkovićová - I. etapa
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia ul. Školská – Biely Potok
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia ul. Hlavná – Biely Potok
MÚ Ružomberok Chodník pri bytovke bystrická cesta 48
MÚ Liptovský Mikuláš Rekonštrukcia ul. Pálenickej
OÚ Oravský Podzámok Opravy vozovky + parkovisko
OÚ Oravský Podzámok Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby
OÚ Sučany Oprava chodníkov a miestnych komunikácií
OÚ Chlebnice Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
OÚ Lisková Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby
OÚ Hubová Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby
MÚ Dolný Kubín Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Bysterecká, ul. Sihoti, ul. Okružná
MÚ Dolný Kubín Stavebné úpravy chodníkov ul. Hattalová
MU Dolný Kubín Výstavba parkoviska pri gymnáziu
MU Dolný Kubín Výsavba parkoviska pri nemocnici s poliklinikou
OÚ Ludrová Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby
OÚ Ludrová Rekonštrukcia ul. Slivková
OÚ Jasenová Výstavba + rekonštrukcia miestnej komunikácie
OÚ Dolný Kubín Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste
Technické služby, DK Parkovisko pri nemocnici Dolný Kubín – Brezovec
RH – Invest Asfaltové plochy
UVV a UVTOS Oprava asfaltových plôch
Slovpanel Zhotovenie živičného koberca Klačno
Wienerberger Spevnené plochy v areáli
MKM – Remont Oprava komunikácie v obci Svätý Kríž
Stavia Hala Spevnené plochy


Rok 2008 :

HAKOM, s.r.o. Martin Spevnené plochy a dažďová kanalizácia
Jozef Badánik – Badas Oprava areálových plôch salaša - Krajinka
MÚ Ružomberok Oprava chodníka ul. Žilinská
MÚ Ružomberok Parkovacie plochy ul. Š. Silbigera
MÚ Ružomberok Rozšírenie parkovacích miest ul. Poľná
MÚ Ružomberok Parkovacie plochy ul. G. M. Veselá
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia cesty ul. Sv. Anna
MÚ Ružomberok Oprava ul. Pri Váhu
MÚ Ružomberok Chodník ul. Bottová
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia cesty ul. Záhumnie
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia cesty ul. Kalvárska
MÚ Ružomberok Oprava cesty ul. Šoltésovej
OÚ Chlebnice Vysprávky výtlkov vozoviek
OÚ Ludrová MK ul. Pod Cintorínom
OÚ Oravský Podzámok Vybodovanie spevnenej plochy
MÚ Dolný Kubín Vybudovanie chodníka Brezovec
MÚ Dolný Kubín Parkovisko
MÚ Dolný Kubín Úprava priestranstva pred kostolom
MÚ Liptovský. Mikuláš Rekonštrukcia MK ul. Obchodná

Rok 2009 :

OU Chlebnice Vysprávky výtlkov vozoviek AB
OU Žaškov Oprava miestnej komunikácie
OU Dúbrava Vysprávky miestnej komunikácie
OU M. Borové Prestavba miestnych komunikácií
B.D. Investmens, s.r.o. Miestna komunikácia, chodníkov
MU L. Mikuláš Rekonštrukcia spevnených plôch ul. Jilemnického
MÚ Ružomberok Parkoviská ul. Za Dráhou
MÚ Ružomberok Oprava vozovky a aut. Zastávky
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia chodníkov a krytu MK ul. G. N. Veselá
MU Ružomberok Oprava krytu vozovky MK ul. Trlenská
MU Ružomberok Rekonštrukcia chodníkov a komunikácie ul. Kukučínová
MU Ružomberok Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko
MU Ružomberok Oprava chodníkov ul. Obvodová
MU Ružomberok Futbalové ihrisko – oplotenie a dlažba B. Potok
MU Ružomberok Rekonštrukcia ul. Šoltésovej
TECHNOHALL Slovakia, s.r.o. Zhotovenie spevnených plôch
OU Lipt. Revúce Zhotovenie asfalt. koberca ul. Pilná
DREVODOM Rajec, Rajec Liptovský Trnovec – prístupová komunikácia
CVAŠKO Slovakia, s.r.o. Asfaltovanie Martin Košúty ul. Jilemníckeho
VISTO, s.r.o., Žilina Asfaltovanie parkovísk v K. N. Meste
SHP Harmanec Asfaltové úpravy
SP – SK, s.r.o. Asfaltové úpravy Martin
DREVODOM RAJEC, s.r.o. Prístupová komunikácia Liptovský Trnovec
MONDI SCP, a.s. Oprava komunikácií
STAVPOČ, Klin Asfaltové úpravy
Vojenská zotavovňa, Smrekovica Rekonštrukcia MK
AERON, Žilina Oprava komunikácií
OÚ LÚČKY Komunikácia
OÚ HUTY Asfaltová úprava vozovky
OÚ NEDEDZA Komunikácia IBV
OÚ KALAMENY Rekonštrukcia miestnej komunikácie
OÚ STREČNO Krycie vrstvy ul. Sokolská
OÚ L. REVÚCE Zhotovenie nového asfaltového koberca ul. Pilna
OÚ RUDINA Asfaltovanie miestnych komunikácií
OÚ MÚTNE Asfaltovanie miestnych komunikácií
OÚ ZUBROHLAVA Kladenie zámkovej dlažby
OÚ L. MATIAŠOVCE Oprava miestnych komunikácií

Rok 2010:


HYDROEKOL, s.r.o. MIBA v Dolnom Kubíne
LMT, a.s. Kotolňa 700 m2
OÚ Nededza Rekonštrukcia mietnej komunik a chodník v obci
OÚ Nededza IBV Nededza - záplotie komunikácia
OÚ Pribiš Rekonštrukcia mietnej komunikácie v obci
OÚ Ochodnica Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
OÚ Ochodnica Spevnené plochy a koliba s krbom
Lesné spol. Zborov Rekonštrukcia miestnej komunikácie u Zuščáka
MÚ Lip. Mikuláš Spevnené plochy ul. Jelemníckeho
MÚ Lip. Mikuláš Stavebné úpravy ul. Odbojárska LM - Demänová
MÚ Lip. Mikuláš Parkovisko ul. Komenského
OÚ Horná Lehota Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
MÚ Ružomberok Opravy rýhy a komunikácie ul. Luhy Biely Potok
MÚ Ružomberok Parkoviská ul. Baničné II. Etapa, Ružomberok
OÚ Chlebnice Oprava výtlkov vozoviek asfaltom v obci
OÚ Chlebnice Výstavba priepustu, odvodňovacích žľabou, rigola
OÚ Chlebnice Oprava chodníka pred COOP Jednotou
OÚ Strečno Realizácia stavby - krycie vrstvy ul. Ilovského
OÚ Valaská Dubová Riešenie miestnych komunikácií v obci
OÚ Lúćky Výstavba chodníka popri hl. ceste II. Etapa
OÚ Lúćky Rekonštrukcia ul. Americká
OÚ Radoľa Oprava miestnej komunikácie
OÚ Lipt. Štiavnica Oprava miestnej komunikácie ul. Nová
AUTOCAR, Dolný Kubín Komunikácie - prívesové centrum Ivachnová

Rok 2011:

AUTOTECHNA Zhotovenie plochy zo zámkovej dlažby pred predajňou s oplotením
Športfinál s.r.o. Stavebné úpravy športového areálu Základnej školy ul. Zarevúca 18/19 Ružomberok
Športfinál s.r.o. Ihrisko – Dolný Tížina
Smrečina HOFATEX Pokládka asfaltobetónu v sklade HV
EKO GVELET Asfaltovanie spevnených plôch
ENVIS Žilina Rekonštrukcia vodovodu,, kanalizácie, ČOV a ORL v areáli Rušňové depa
HYDROEKOL, DK Povrchové úpravy v Necpaloch (okres Martin) – kanalizácia
HYDROEKOL, DK Oprava spevnených plôch v MIBA
J.P.V.VK.SROS Asfaltovanie chodníka v Martine
J.P.V.VK.SROS Zaasfaltovanie rozkopávky cesty na Kolárovej ulici
K4 GROUP, a.s. Vonkajšie spevnené plochy a parkoviská OC KIK Turzovka
Kat. Univerzita, Rbk Asfaltovanie vstupu a chodníka do Katolíckej univerzity
MKM Remont, s.r.o. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Svätý Kríž
MS - Stav, s.r.o. Oprava spevnených plôch v MIBA
OMOSS spol. s.r.o. Asfaltovanie komunikácií pri ZŠ Komjatná
OMOSS spol. s.r.o. Dodávka položenie obaľovanej asfaltovej zmesi hr. 5 cm na železob. Podklad v spáde príjazdových ciest a parkoviska o výmere 1000 m2 vo VÚN v Ružomberku
Správa ciest ŽSK Oprava asfaltového povrchu na ceste III/059034 v km 0,950 – 1,020 – Ižipovce
Správa ciest ŽSK Obnova povrchu cesty III/01176 v km 1,742 – 2,804 Zázrivá
STAVIS, s.r.o. Povrchové úpravy – Vrútky
STREICHER SK Rekonštrukcia STL plynovodu Martin, ul. Robotnícka, Sihoť, Gorkého, Severná.
VÁHOSTAV - SK Prepojenie sústavy CZT Martin – Vrútky
VÁHOSTAV - SK SKK A ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
Vod. Spoloč. Rbk Oprava krytu vozovky po rekonštrukcií vodovodu – Liptovská Štiavnica
Vod. Spoloč. Rbk Oprava krytu vozovky po rekonštrukcií vodovodu – Liptovské Revúce
Vod. Spoloč. Rbk Oprava komunikácií ul. Hurbanová
Železnice SR, BA Asfaltovanie železničného priecestia Žilina – Rajec
Železnice SR, BA Asfaltovanie železničného priecestia Čadca . Makov
Železnice SR, BA Asfaltovanie železničného priecestia Košice – Žilina
MÚ Vrútky Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov na MK v meste Vrútky
Morava Cargo, s.r.o. Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné a výst. zdroja tepla pre CZT Ružomberok
OÚ D. Tížina Oprava MK Kamenné, Hlboké, Tížinky – po povodniach
OÚ L. Štiavnica Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Hore bránou od súpisného čísla 136-140
OÚ Lúčky Chodník OÚ Lúčky – III. etapa
OÚ Lúčky Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci
OÚ Lúčky Oprava miestnej komunikácií
OÚ Lúčky Vysprávky miestnych komunikácií a asfaltovanie chodníkov
OÚ Malatíny Oprava cestných komunikácií v obci Malatíny I. etapa
OÚ Malatíny Oprava cestných komunikácií v obci Malatíny II. etapa
OÚ Malatíny Oprava cestných komunikácií v obci Malatíny III. etapa
OÚ Malatíny Oprava cestných komunikácií v obci Malatíny IV etapa
OÚ Part. Lupča Oprava a výstavba miestnych komunikácií
OÚ Vlachy Oprava miestnej komunikácie okolo Obecného úradu Vlachy
OÚ Zázrivá Oprava cesty Grúne asfaltobetónom
OÚ Zázrivá Oprava cesty Ráztoky
OÚ Zázrivá Oprava cesty Ráztoky – II. Etapa
OÚ Zázrivá Rekonštrukcia cesty pred OÚ , chodníky zo zámkovej dlažby, vysprávky MK a asfaltovanie MK
Hotel ÁČKO Zhotovenie parkoviska zo zámkovej dlažby pri hoteli Áčko, výmena dlažby pred hotelom Áčkom, plocha zo zámkovej dlažby pred ubytovňou v malých Tatrách
JANUS, s.r.o. Vyspravenie rýhy ul. Poľná
JANUS, s.r.o. Asfaltovanie v Trebostove
JANUS, s.r.o. Asfaltovanie Klokočovo
JANUS, s.r.o. Asfaltovanie Malino Brdo
MÚ Ružomberok Rekonštrukcia chodníka ul. D. Makovického
MÚ Ružomberok Oprava komunikácie Nižné Matejkovo
MÚ Ružomberok Parkoviská ul. Baničné
MÚ Ružomberok Rozšírenie opráv rýhy horúcovodu CZT ul. Baničné

 

Rok 2012:

QUATTROGAS,DK Asfaltovanie komunikácií v Dolnej Strehovej
Vod. Spoločnosť, a.s. Asfaltovanie naručených miest komunikácií
Hotel Áčko, a.s. Plocha zo zámk.dlažby pred ubytovňou v Malých Tatrách
Hotel Áčko, a.s. Zhotovenie parkoviska zo zámkovej dlažby pri hoteli Áčko
Morava Cargo, s.r.o. Kanalizácia - Stankovany, Švošov, Hubová
Mondi SCP, a.s. Oprava výtlkov
MIKOMIX, spol. s.r.o. Parvisko GATE, Ružomberok
MIKOMIX, spol. s.r.o. Príjazdová cesta za ubytovňou
YVEX, s.r.o. Asfaltovanie mosta a nájazdu na most
Kúpele Lúčky, a.s. Oprava kolonády pred Chočom
Kúpele Lúčky, a.s. Zhotovenie plochy zo zámkovej dlažby
ŽEMUTEP SKK a ČOV L.lúžna, L. Osada, L. Revúce
Hotel Družba, Jasná Zámková dlažba na parkovisku a dažďová kanalizácia
LSS, s.r.o. Hubová, Ľubochňa, Švošov kanalizácia a ČOV
LSS, s.r.o. Asfaltovanie komunikácií v Slovenskej Ľupči
LSS, s.r.o. Asfaltovanie Ľubochňa
ENZA, s.r.o. Oprava komunikácie v cintoríne
VODAKAN, s.r.o. Necpaly - kanalizácia, okres Martin
BYPO spol. s.r.o. Úprava okolia bytového domu - osadenie cestných ABO
STREICHER SK Rekonštrukcia NTL plynovodu Myjava - juh
STREICHER SK Obnova STL plynovodu LM Palúdzka
STREICHER SK Rekonštrukcia plynovodov
VÁHOSTAV SK, a.s. SKK a ČOV L.lúžna, L. Osada, L. Revúce
Obec Lipt. Štiavnica Rekonštrukcia MK ulice Nová
Obec Lipt. Štiavnica Rekonštrukcia ulice Hore Bránou
Obec Lipt. Štiavnica Stavebné práce na ulici Hore Bránou
Obec Lipt. Štiavnica Stavebné práce na ulici Nová
Obec Krpeľany Rekonštrukcia časti ulice Nálepková - nová povrch.úprava
Mesto Námestovo Spevnené plochy Nábrežie, Námestovo
Mesto Ružomberok Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko 35 - 37
Mesto Ružomberok Úprava cestnej komunikácií ul. Včelárska 


 Rok 2013:

Mesto Ružomberok Rekonštrukcia chodníka ul. Riadok, Ružomberok
Mesto Ružomberok Oprava cestnej komunikácie ul. Veľký Polík + most Hrbolto
Mesto Ružomberok Oprava komunikácie pri tržnici
Mesto Ružomberok Partizánska matka - parkové úpravy II - I. etapa Ružomberok
Mesto Ružomberok Spevnené plochy Pod skalami, Ružomberok
Mesto Ružomberok Otočka ul. Potočná, Ružomberok - mestská časť Hrboltová
Mesto Ružomberok Parkovacie plochy Žilinská cesta, Ružomberok
Mesto Ružomberok Oprava cestnej komunikácie ul. Riadok + ul. Do Baničného
Mesto Ružomberok Oprava účelovej komunikácie Kalvária - Malino Brdo
Mesto Dolný Kubín Oprava miestnej komunikácie a chodníka na ul. A. Slobody
Mesto Dolný Kubín Stavebné úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul.Kpt. Jaroša
OSMOF Montáže, s.r.o. Pokládka živičnej zmesi v SEZ Dolný Kubín
Vod. Spol. Ružomberok Oprava porúch, opravy ciest asfaltom, plochy zámková dl.
Technické služby, DK Oprava a rekonštrukcia MK v meste Dolný Kubín
Správa ciest ŽSK, ZA Oprava vybúraných úsekov ciest - vysprávky
Hotel Áčko, a.s. Rekonštrukcia chodníkov, komunikácie a parkovísk
HASTRA, s.r.o. Spevnené plochy ČS Agip Ružomberok
BROMA PLUS, s.r.o. Zhotovenie spevnenej plochy pri Tatra restavrante
Hotel Družba, Jasná Oprava spevnených plôch
L.K.L. Partners, s.r.o. Asfaltovanie komunikácie v areáli
Liptovská stav. Spol. Oprava ciest SKK a ČOV Ľubochňa
MKM Remont, s.r.o. Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov
MONDI SCP, a.s. Opravy výtlkov vozoviek
STAVPOČ, Klin Pokládka živičnej zmesi pri hoteli Malinô Brdo
STAVPOČ, Klin Pokládka živičnej zmesi v obci Štefanov n. Oravou
STREICHER SK, a.s. Povrchové úpravy Martin
Váhostav - SK, a.s. SKK a ČOV Dolné Kysuce
Univerzitná nemocnica Asfaltovanie parkoviska v Marine
TREOS, s.r.o. Spevnené plochy a parkoviská - NBD Bešeňová
VOMS, S.R.O. Pokládka živičnej zmesi na ČS Dplný Kubín
HYDROEKOL, DK MIBA - spevnené plochy
Obec Liptovská Osada Asfaltovanie miestnych komunikácií v roku 2013
Obec Liptovská Osada Asfaltovanie miestnych komunikácií v roku 2013
Obec Liptovská Osada Oprava cesty
Obec Bobrovec Asfaltovanie komunikácií
Obec Rudinská Pokládka živičného krytu na komunikácií finišérom
Obec Trebostovo Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci
Obec Jamník Stavebné práce na miestnych komunikáciách
Obec Ľubeľa Asfaltovanie v obci
Obec Varín Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Liptovský Ján Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Kalameny Oprava plochy pred obecným úradom zo zámkovej dlažby
Obec Klin Oprava výtlkov miestnych komunikácií
Obec Likavka Oprav výtlkov miestnych komunikácií
Obec Valča Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Oravská Poruba Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Pribiš Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Pucov Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Lipt. Behárovce Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Lipt. Lúžna Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci
Obec Lipovec Opravy výtlkov miestnych komunikácií v obci

 

 

 

 


 
Referencie
 Referencie001.pdf (6 MB) (6 MB)

 
Referencie
 Referencie002.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Referencie
 Referencie003.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

 
Referencie
 Referencie004.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Referencie
 Referencie005.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka